miljømerketFokus på miljø

Som et svanemerket trykkeri benytter vi papir som oppfyller svanemerkets krav til kopi- og trykkpapir. Dette omfatter blant annet at trevirket kommer fra bærekraftig skogbruk. I tillegg til at det oppfyller strenge miljøkrav m.h.t. forurensning, kjemikalier og øvrige miljøbelastninger fra papirproduksjonen.

Rensemidler, trykkfarger, lim og andre kjemikalier som benyttes i den dalige produksjonen er ikke miljø- eller helseskadelige. I tillegg er det krav til avfallsmengde og system for avfallsgjenvinning. B.l.a. gjennvinnes 90 % av alt av vårt avfall fra produksjonen.

Lisensnummer: 2041 0640
Les kriteriene for svanemerking av trykkeri (pdf)